Навчально-методичні матеріали

Учебно-методические материалы
Дипломное проектирование МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної та заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу «ОХОРОНА ПРАЦІ» в дипломному проекті (роботі) для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 денної і заочної форм навчання

Стажировка по специальности ПОЛОЖЕННЯ щодо стажування з фаху студентами спеціальності «Менеджмент організацій» денної форми навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Преподаватель: к.т.н., доц. Лясковский А.В. (А-329)

Инновационный менеджмент МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та контрольні завдання з курсу «Інноваційний менеджмент» для спеціалістів 7.030601 заочної форми навчання

Преподаватель: к.э.н., доц. Корсикова Н.Н. (А-219)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ в схемах по курсу «Инновационный менеджмент»

Преподаватель: к.э.н., доц. Корсикова Н.Н. (А-219)

Контроллинг МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «КОНТРОЛІНГ» для студентів напряму підготовки 6.030601

Преподаватель: к.е.н., ас. Миронюк Т.И. (А-344)