конкурс на вакантне місце Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (4 курс навчання, ступінь вищої освіти – бакалавр, денна форма навчання)