Наукова студентська робота

Положення про наукову та науково-дослідну роботу студентів ОНАХТ

Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ

План проведення студентських наукових конференцій на 2020 рік https://www.onaft.edu.ua/plan_conferences

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-розвитку України: погляд молоді»  https://www.onaft.edu.ua/actual_aspects_socioeconomic_development

Наукова студентська конференція  https://www.onaft.edu.ua/student_conference