Публичная информация

17 квітня 2018 року, об 13:00  годині в аудиторії А–215 відбудеться засідання ради факультету менеджменту, маркетингу і логістики.

П о р я д о к   д е н н и й

Питання, які підлягають розгляду

Відповідальний

за підготовку

питання

Підготовка проекту

рішення

1. Про результати 1-ї атестації студентів факультету ММіЛ Декан факультету

Заст. декану факультету

Доц. Агеєва І.М.

Ст.викл. Коренман Є.М.

2. Про результати весінньої сесії студентів напряму «Менеджмент» СВО «Бакалавр» Зав. каф. МтаЛ

 

Проф. Савенко І.І.

 

3. Про хід дипломного проектування студентів напряму «Маркетинг» СВО «Бакалавр» Заст. зав. каф. МПіТ

 

Доц. Устенко І.А.
 4. Про профорієнтаційну роботу  факультету менеджменту, маркетингу і логістики

в тому числі

Щодо виконання рішення Ради факультету ММіЛ «Про підготовку щомісячних кафедральних медіапланів»

Зав. кафедрами

Заст. декану з профорієнтаційної роботи

Проф. Ангелов Г.В.

Проф. Савенко І.І.

Доц. Устенко І.А.

Доц. Голубьонкова О.О.

5. Різне:

5.1 Про пожежну безпеку на кафедрах факультету

5.2 Про результати економії в академії енергоресурсів та заходи щодо підвищення енергоефективності на кафедрах факультету (виконання рішення ректорату)

 

 

Декан факультету

доц. Агеєва І.М.

Зав. кафедрами

Проф. Ангелов Г.В.

Проф. Савенко І.І.

Доц. Устенко І.А.

Секретар                                                            ст.викл. Брайко М.Г.