Публичная информация

СВО “Бакалавр”

Проект ОПП “Публічне управління та адміністрування” http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP_281_2021-proyekt.pdf

Проект ОПП “Менеджмент” http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP_MENEDZHMENT_2021-BAKALAVR_PROEKT-1.pdf

Проект ОПП “Управління персоналом” http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP-Upravlinnya-personalom-SVO-bakalavr-2021-proekt.pdf

Проект ОПП “Маркетинг” http://marketing.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/OP-075bakalavr-2021-Marketing_PRN-PROEKT.pdf

Проект ОПП “Digital маркетинг” http://marketing.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/OP-075bakalavr-2021-Didzhital-PRN-PROEKT.pdf

Проект ОПП “Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг” http://marketing.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2021/04/OPP-076_bakalavr-MPIT-PROEKT.pdf

СВО “Магістр”

Проект ОПП “Менеджмент”http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP-Menedzhment_-2021-PROYEKT.pdf

Проект ОПП “Логістика” http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP_LOGISTIKA_2021-PROYEKT.pdf

Проект ОПП “Публічне управління та адміністрування”http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2020/04/OPP_PUA_2021_PROEKT-posle-proverki.pdf

Проект ОПП “Маркетинг” http://marketing.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/29/2020/09/OP-075-mag-2021-PROYEKT-z-primitkami.pdf

ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ ОНАХТ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) В ОНАХТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ОНАХТ

ПОЛОЖЕННЯ про систему щорічного рейтингового оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти СВО «бакалавр» та «магістр» ОНАХТ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ОНАХТ

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ

Декларація про академічну доброчесність (співробітники)

Декларація про академічну доброчесність (студенти)